Wynajem

Oferta wynajmu sprzętu skierowana jest przede wszystkim do przedsiębiorców nie mających potrzeby zakupu wózka ze względu na jego sporadyczne czy sezonowe użytkowanie. Korzyści płynące z wynajmu naszych wózków to:

– łatwa dostępność sprzętu przy małym zaangażowaniu środków własnych,

– zawsze pewny i w pełni sprawny sprzęt,

– oszczędność z tytułu nie ponoszenia kosztów inwestycji w nowy sprzęt,

– brak kosztów związanych z utrzymaniem i użytkowaniem urządzenia,

– wydatki ponoszone na wynajem są kosztami uzyskania przychodu,

– stałe i łatwe do oszacowania koszty wynajmu

 

  1 miesiąc 1 miesiąc przy wynajmie na 3 miesiące 1 miesiąc przy wynajmie na 6 miesięcy 1 miesiąc przy wynajmie na 12 miesięcy
AC25L1150 650 zł 600 zł 550 zł 450 zł
MS1016 800 zł 750 zł 650 zł 550 zł
EPT15 1400 zł 1350 zł 1300 zł 1200 zł
PT20 1550 zł 1475 zł 1400 zł 1350 zł
ECL1035 1600 zł 1500 zł 1400 zł 1300 zł

 

Wynajem powyżej 12 miesięcy według indywidualnej oferty.

Cena dotyczy jednej zmiany pracy do 1200 mth rocznie.

Cena nie obejmuje kosztów transportu, napraw szkód powstałych z winy użytkownika i ubezpieczenia sprzętu.