Wynajem

Oferta wynajmu sprzętu skierowana jest przede wszystkim do przedsiębiorców nie mających potrzeby zakupu wózka ze względu na jego sporadyczne czy sezonowe użytkowanie. Korzyści płynące z wynajmu naszych wózków to:

– łatwa dostępność sprzętu przy małym zaangażowaniu środków własnych,

– zawsze pewny i w pełni sprawny sprzęt,

– oszczędność z tytułu nie ponoszenia kosztów inwestycji w nowy sprzęt,

– brak kosztów związanych z utrzymaniem i użytkowaniem urządzenia,

– wydatki ponoszone na wynajem są kosztami uzyskania przychodu,

– stałe i łatwe do oszacowania koszty wynajmu

  1 miesiąc za 1 mies. wynajem na 3 mies. za 1 mies. wynajem na 6 mies. za 1 mies. wynajem na 12 mies.
AC25L1150 1000 zł 900 zł 800 zł 600 zł
MS1016 2000 zł 1800 zł 1600 zł 1400 zł
WPT15-2 5000 zł 4500 zł 4000 zł 3500 zł
PT20 9000 zł 8000 zł 7000 zł 6000 zł
ECL1035 9000 zł 8000 zł 8000 zł 6000 zł

Wynajem powyżej 12 miesięcy według indywidualnej oferty.

Cena dotyczy jednej zmiany pracy do 1200 mth rocznie.

Cena nie obejmuje kosztów transportu, napraw szkód powstałych z winy użytkownika i ubezpieczenia sprzętu.