Warunki i koszty dostawy

Warunki i koszty dostawy

1. Wysyłka zamawianych Produktów nastąpi najszybciej jak to możliwe, nie później jednak niż 5 dni roboczych do dnia        potwierdzenia zamówienia. W przypadku metody płatności “przedpłata” termin liczy się od daty zaksięgowaniu środków na rachunku firmy. W przypadku niedokonania płatności w terminie 7 dni roboczych firma zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia.

2. Zamawiane produkty dostarczane są na adres dostawy wskazany przez Klienta w Zamówieniu, będący adresem    pocztowym          na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Istnieje możliwość osobistego odbioru Zamówienia w siedzibie firmy po wcześniejszym uzgodnieniu. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany o przygotowaniu Produktu do odbioru. Nie odebranie zamówionego Produktu w ciągu 5 dni roboczych może skutkować anulowaniem Zamówienia (licząc od dnia gdy Klient został poinformowany o możliwości odbioru).

4. Zalecamy aby Klient przy odbiorze zamawianych Produktów sprawdził stan i ilość dostarczonych Produktów. W przypadku stwierdzenia braków i/lub uszkodzeń transportowych Klient powinien sporządzić protokół niezgodności w obecności przewoźnika. Powyższe ułatwi i przyśpieszy rozpatrzenie reklamacji jakie mogą powstać w związku z transportem zamawianych Produktów.