Prawo do odstąpienia od umowy

Odstąpienie od umowy

I. Klient, który nie jest Konsumentem może tylko i wyłącznie za zgodą firmy dokonać zwrotu lub wymiany dostarczonego Produktu w terminie 3 dni roboczych od momentu odbioru produktu pod warunkiem że Produkt nie był użytkowany, nie nosi śladów użytkowania oraz produkt jest w pełni wartościowy i nie uszkodzony. Koszty dostawy wymienianego i/lub zwracanego Produktu ponosi Klient.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do możliwości potrącenia 5% wartości brutto zamawianego Produktu na poczet kosztów obsługi.

II. Klient, będący Konsumentem

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Ustawy o prawach konsumenta. Prawo odstąpienia od umowy przysługuje z zastrzeżeniem art. 38 Ustawy o prawach konsumenta. Do zachowania terminu odstąpienia Konsumenta od Umowy Sprzedaży wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

Klient może skorzystać z formularza odstąpienia od Umowy – link. Skorzystanie z załączonego formularza nie jest obowiązkowe.

2. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedającemu lub przekazać GO osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru w trybie natychmiastowym, jednakże nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy, chyba że Sprzedający zaproponował osobisty odbiór  Produktu.

3. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu (koszt przygotowania Produktu do wysyłki, koszt odesłania                Produktu do Sprzedającego).

4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

5. Zwrotu można dokonać osobiście w siedzibie Sprzedającego w Stąporkowie ul. Staszica 5 . Czynny w dni robocze w godzinach 8-16.

6. Sprzedający zwróci Konsumentowi dokonane przez niego płatności, w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Produktu z powrotem