Dotacje

Zachęcamy do skorzystania z możliwości otrzymania dotacji na zakup naszych produktów.

Obecnie, na poziomie krajowym, finansowane są projekty służące poprawie bezpieczeństwa pracy. Jedną z możliwości wykorzystania środków w celu uzyskania dotacji, jest zakup urządzeń służących ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego przy pracach ręcznych związanych z przemieszczaniem ciężkich ładunków.


Jakie trzeba spełnić warunki?

W te preferencje wpisuje się zakup: elektrycznych wózków ręcznych – zarówno
niskiego jak i wysokiego składowania, wózków paletowych ręcznych, a także
inne wózki ręczne wykonujące różnorodne zadania, odciążające pracowników
przy wykonywaniu pracy fizycznej w zakresie transportu.

Jaka jest wysokość dofinansowania?

Wysokość dotacji zależy od wielkości firmy, liczonej ilością zatrudnionych pracowników:
 

Przedsiębiorstwo  Ilość pracowników  Poziom dotacji  Max. kwota dotacji na inwestycje (brutto)
 Mikro  1-9  90%  60.000 zł
 Małe  10-49  80%  90.000 zł
 Średnie  50-249  60%  180.000zł
 Duże  250 i wiecej  20%  300.000zł

 

Jakie trzeba spełnić warunki?

Przede wszystkim trzeba reprezentować firmę, która odprowadza składki do
ZUS. Przy rozpatrywaniu wniosku liczy się kategoria ryzyka poszczególnych
grup działalności, pierwszeństwo mają te o wyższej kategorii. Wymogiem
minimalnym jest zatrudnianie przynajmniej jednego pracownika na podstawie
umowy o pracę

Jesteśmy w stanie pomóc Państwu uzyskać dotację.

Aby uzyskać dodatkowe informacje proszę o kontakt z nami pod numer telefonu
+48 697-863-01541 374-02-61